Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vriendenvancalypso.nl.

Onze privacy afspraken met jou

Je digitale omgeving moet net zo vertrouwd zijn als je huis. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer er enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze privacy verklaring is van toepassing op JouwHuisSlimmer.

Contactgegevens:
Prinsen Bolwerk 1
2011 MA Haarlem
085 48 58 379

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net als bijna iedere website maakt ook JouwHuisSlimmer gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. JouwHuisSlimmer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en die geen inbreuk maken op je privacy. De functionele cookies die wij inzetten zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die wij inzetten om onze website te verbeteren. Deze analytische cookies zijn zo ingesteld dat deze geanonimiseerd zijn en niet herleidbaar zijn naar een individu.

Daarnaast maken wij ook gebruik van marketing cookies. Deze worden gebruikt om advertenties te kunnen tonen. Deze cookies worden gebruikt om te adverteren op websites zoals Facebook, om advertenties te tonen aan mensen die onze website eerder hebben bezocht. Dit kan betekenen dat wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die een bepaalde actie niet hebben uitgevoerd op onze website. Deze cookies kan je uitzetten via onze cookie melding. Ook kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens achterlaten op een contactkaart

Om bewustwording te creëren als het gaat om het verduurzamen van de woning, organiseren wij verschillende evenementen zoals bewonersavonden. Tijdens deze evenementen maken wij gebruik van contactkaarten om later contact met je op te kunnen nemen. Door het invullen van deze contactkaart ga je er mee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JouwHuisSlimmer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen na info@jouwhuisslimmer. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is als er een doel is van de gegevensverwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

JouwHuisSlimmer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kan je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwhuisslimmer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JouwHuisSlimmer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het kunnen uitvoeren van opdrachten op basis van contracten
  • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het opnemen van contact per email of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het maken van beeldmateriaal tijdens een activiteit. Dit kan gebruikt worden (geen portretfoto’s) ter promotie van nieuwe activiteiten die met verduurzaming van woningen te maken hebben. Mocht hier bezwaar tegen zijn, ga dan niet akkoord met de privacyverklaring of ga vooraf aan de activiteit naar de organisatie om dit kenbaar te maken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor de levering, uitvoering en de (financiële) transacties.

Overige gegevens
Naast persoonsgegevens verwerken wij ook gegevens over jouw woning:

  • Woningtype (bouwjaar, energielabel, foto’s)
  • Verbruiksgegevens (gas en elektra)
  • Lid van VVE ja/nee en indien ja welke VVE

Bovenstaande gegevens verwerken wij om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Het kan zijn dat wij telefonisch op dit advies ingaan maar dit kan ook plaatsvinden tijdens een adviesgesprek in onze winkel.

Geautomatiseerde besluitvorming
JouwHuisSlimmer maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JouwHuisSlimmer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Cv’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
JouwHuisSlimmer verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere derden zijn onze externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacystatement, zoals onze ICT-leveranciers;

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens JouwHuisSlimmer, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.